SJR Greenhouse Tanks

Tuinbouw is een belangrijk schakel in de Nederlandse economie. In deze branche is de afgelopen jaren het duurzame verbruik/gebruik van energie een belangrijk thema geworden. Een warmteopslagtank is bedoeld om op een efficiënte manier gebruik te maken van het verwarmingssysteem. Eerder gegenereerde warmte wordt hierin voor later gebruik opgeslagen.
SJR Greenhouse Tanks (voorheen Sloot Tankbouw) is groot geworden in de bouw en het onderhoud van tuinbouwtanks en heeft een gestandaardiseerd assortiment voor deze warmteopslagtanks. Samen met onze verkoopmaatschappij Grovo tuinbouw bouwen en leveren wij tanks voor de glastuinbouw over de hele wereld.